Kita Burgdorf Zentrum 

Team


Farbenfrohe und professionelle Kinderbetreuung

Pascale Groschel
Standortleitung Kita Burgdorf Zentrum
Standortleitung Kita Burgdorf

Farbenfrohe und professionelle Kinderbetreuung

Pascale
Co-Gruppenleitung

Farbenfrohe und professionelle Kinderbetreuung

Jessica
Co-Gruppenleitung

Kim
Fachperson

Farbenfrohe und professionelle Kinderbetreuung

Jana
Lernende 2Lj.

Renata
Praktikantin 

Selina
Praktikantin